Polacy represjonowani w północno-zachodniej Rosji

Baza znajdująca się na tej stronie jest wyborem około 4 tysięcy nazwisk z bazy prezentowanej na stronie Возвращенные имена zawierającej ponad 135 tysięcy rekordów. Wybrane zostały tylko te rekordy, w których była informacja. że represjonowana osoba to Polak lub Polka. To, że kogoś brakuje w naszej bazie nie oznacza, że brak danych o tej osobie. Może zabrakło informacji, że ktoś jest Polakiem. Znamy osobiście kilka takich przypadków.

Nazwiska, imiona i otczestwa zostały "przetłumaczone" z powrotem na język polski. Mogły w ten sposób zostać po raz drugi zniekształcone. W związku z tym polecamy szukanie przy pomocy algorytmu Daitch-Mokotoff Soundex, lub szukanie bezpośrednie z wykorzystaniem symboli wieloznacznych.

'?' - zastępuje pojedyńczy znak,
'*' - zastępuje dowolny ciąg znaków.

W trakcie szukania bezpośredniego wytarczy podać tylko początkowy ciąg znaków nazwiska. Na końcu każdego zapytania automatycznie doklejana jest '*'.

W każdym znalezionym rekordzie jest wyświetlane również nazwisko, imię i otczestwo w oryginale. Jest ono linkiem, do oryginalnego rekordu na stronie Возвращенные имена, który może zawierać więcej informacji. Przy czytaniu rekordów na stronie Возвращенные имена może się przydać mały słowniczek nowomowy, którego zaczątek znajduje się poniżej.

Mały słowniczek nowomowy

ИТЛ - исправительно-трудовый лагерь - poprawczy obóz pracy
ИТК - исправительно-трудовая колония - poprawcza kolonia pracy
ОЛП - отдельный лагерный пункт - oddzielny łagierny punkt
концлагерь - концентрационный лагиерь - obóz koncentracyjny
спецлагсуд - специальный лагерьный суд - specjalny sąd obozowy
ВМН - высшая мера наказания - najwyższy wymiar kary
л/с - лишение свободы - utrata wolności
поражение в правах - utrata praw
трудпоселение - zesłanie do pracy (kułacka ssyłka)

Wszystkie dane znajdujące się na tej stronie pochodzą ze strony regionalnego centrum Возвращенные имена w Sankt Petersburgu. Dane te są publikowane za zgodą autorów tej strony.

Strona przygotowana przez Ewę i Adama

Jesteś 3884 gościem na tej stronie od 18.08.2006